BALL–II料流检测器用于检测带式输送机在工作过程中胶带上是否有物料。 (带上 检测,接触物料)
性能指标
 
环境温度
 
-40℃~80℃
 
环境湿度 不大于
 
95%(25℃时)
 
动作角度
 
15°±2°
 
极限角度
 
75°±5º
 
触板调整范围
 
200mm
 
触点数量
 
每一方向一组转换触点
 
触点容量
 
感性负载 250VAC 3A 30VDC 5A
 
可靠性
 
10000 小时
 
防护等级
 
IP67
 
企业名称 :辽阳博奥仪表有限公司 制作维护:辽阳企业网
地址 : 辽阳市庆阳工业园区 邮编 : 联系电话 :15809800265
E-mail :boao2020@163.com 备案号: 辽ICP备09000404号